I Międzynarodowa Konferencja
ŁÓDZKIE - SMART REGION with SMART CITIES

pt."WATER CHALLENGE"

22 maja 2018r. (wtorek)

Water
Challenge

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

JM Rektor Politechniki Łódzkiej, Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli Samorządów Regionu Łódzkiego na I Międzynarodową Konferencję:

„ŁÓDZKIE -SMART REGION with SMART CITIES”
pt. “WATER CHALLENGE”
Konferencja odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r.na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 215, 93-005 Łódź, Budynek B9, Aula 329 Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój gmin, miast i powiatów województwa łódzkiego w kierunku inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu regionami. Łódzkie środowisko akademickie postanowiło stworzyć platformę wymiany doświadczeń organizacyjnych, technicznych i technologicznych dla samorządów, które chcą wkrótce stać się liderami wdrożeniowymi koncepcji SMARTREGION - SMARTCITY.

Uczestnicząc w tym naukowym wydarzeniu będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z nową konstrukcją ustawy o prawie wodnym, z nowymi kompetencjami instytucjonalnymi (WodyPolskie) oraz szerokim spektrum narzędzi prawnych, organizacyjnych i technicznych, pozwalających sprostać obowiązkom nałożonym na jednostki samorządowe.
Przedstawione zostaną inteligentne rozwiązania dla regionów i miast związane z nowymi technologiami jutra w zakresie gospodarowania wodą (m.in. gospodarkakomunalna, baseny aquaparki, mała i duża retencja, green/smartcity). Zaprezentowane zostaną przykłady technicznych rozwiązań filtrowania i uzdatniania wody oraz narzędzi wspomagających pozyskiwanie środków finansowych.

Patronat


Panel
dyskusyjny

W ramach konferencji zorganizowany zostanie panel dyskusyjny, który będzie okazją do ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń zarówno sektora biznesowego, samorządowego oraz naukowego, popartych licznymi przykładami.

Więcej

Materiały
konferencyjne

Rozwój zrównoważony w gospodarce wodno-ściekowej

Kluczowe problemy gospodarki wodnej w Polsce

Inwestując w ekologię dbasz o przyszłość

Więcej

Smart
region

Koncepcja smart city wyznacza kluczowy trend kształtujący perspektywy rozwojowe miast europejskich.

Więcej

AWP Nordic
Products

AWP Nordic Products oferuje rozwiązania w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla zakładów komunalnych oraz przemysłowych.

Więcej